VIII mediterranean games Split 1979 GRAPHICS MANUAL

VIII mediterranean games
Split 1979

GRAPHICS MANUAL

The Symbol of the VIII Mediterranean Games
stands for sports, friendship and peace in the Mediterranean.

The Symbol designed by:
Borislav Ljubičić

Designed by:
CIO Centar za industrijsko
oblikovanje, Zagreb
Visual Communications Department

Art Director:
Borislav Ljubičić

Graphic Designers:
Borislav Ljubičić
Stipe Brčić
Rajna Buzić
Hrvoje Devide

In collaboration with:
Dragan Miličić
Ivan Picelj
Oskar Kogoj
Fedor Kritovac

Technical collaborator:
Vedran Rementin

Published by
Direkcija VIII mediteranskih igara
Split 1979
YU-58000 Split
Hrvojeva 1
P.O.B. 286

© Copyright 1977, Direkcija MIS79
All rights reserved

split_1979_graphics_manual_01 split_1979_graphics_manual_02 split_1979_graphics_manual_03 split_1979_graphics_manual_04 split_1979_graphics_manual_05 split_1979_graphics_manual_06 split_1979_graphics_manual_07 split_1979_graphics_manual_08 split_1979_graphics_manual_09 split_1979_graphics_manual_10 split_1979_graphics_manual_11 split_1979_graphics_manual_12 split_1979_graphics_manual_13 split_1979_graphics_manual_14 split_1979_graphics_manual_15 split_1979_graphics_manual_16 split_1979_graphics_manual_17 split_1979_graphics_manual_18 split_1979_graphics_manual_19 split_1979_graphics_manual_20 split_1979_graphics_manual_21 split_1979_graphics_manual_22 split_1979_graphics_manual_23 split_1979_graphics_manual_24 split_1979_graphics_manual_25 split_1979_graphics_manual_26 split_1979_graphics_manual_27 split_1979_graphics_manual_28 split_1979_graphics_manual_29 split_1979_graphics_manual_30 split_1979_graphics_manual_31 split_1979_graphics_manual_32 split_1979_graphics_manual_33 split_1979_graphics_manual_34 split_1979_graphics_manual_35 split_1979_graphics_manual_36 split_1979_graphics_manual_37 split_1979_graphics_manual_38 split_1979_graphics_manual_39 split_1979_graphics_manual_40 split_1979_graphics_manual_41 split_1979_graphics_manual_42 split_1979_graphics_manual_43 split_1979_graphics_manual_44 split_1979_graphics_manual_45 split_1979_graphics_manual_46 split_1979_graphics_manual_47 split_1979_graphics_manual_48 split_1979_graphics_manual_49 split_1979_graphics_manual_50 split_1979_graphics_manual_51 split_1979_graphics_manual_52 split_1979_graphics_manual_53 split_1979_graphics_manual_54 split_1979_graphics_manual_55 split_1979_graphics_manual_56 split_1979_graphics_manual_57